Denagard 80% coated

Premix pentru furaj medicamentat

Categorie: Antibiotice pentru furaje ( premix )

Producator: ELANCO

Specie: Suine, Păsări

Substanta Activa:

tiamulin hidrogen fumarat

Descriere

DENAGARD 80% COATED

* premix pentru furaj medicamentat pentru porci, pui (pui de carne, puicuțe de înlocuire, găini ouătoare/de prăsilă ) și curci (pui tineri, curci de reproducție)

COMPOZIȚIE: 1 gram premix conține tiamulin hydrogen fumarate 800 mg.

SPECII ȚINTĂ: Suine, pui (pui de carne, puicuțe de înlocuire, găini ouătoare /de prăsilă), curci (pui tineri și curci de reproducție).

INDICAȚII:

Porci:

• Pentru tratarea și prevenirea dizenteriei porcine produsă de Brachyspira hyodysenteriae;

• Pentru tratarea colitei produsă de Brachyspira pilosicoli;

• Pentru tratarea ileitei produsă de Lawsonia intracellularis;

• Pentru tratarea pneumoniei enzootice produsă de Mycoplasma hyopneumoniae.

Pui de găină:

• Pentru tratarea și prevenirea bolii respiratorii cronice (BCR) și a aerosaculitei produsă de Mycoplasma gallisepticum și de Mycoplasma synoviae.

Curci:

• Pentru tratarea și prevenirea sinuzitei infecțioase și a aerosaculitei produse de Mycoplasma gallisepticum , Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma synoviae.

POSOLOGIE: Calculele pentru obținerea dozei corecte și a ratei de includere corecte trebuie efectuate conform formulei:

Rata de includere (ppm)=doză (mg/kg greutate corporală ) x greutatea corporală (kg)/cantitatea de furaje consumată zilnic (kg).

Porci :

  • Tratarea dizenteriei porcine produsă de B. hyodysenteriae, tratarea spirochetozei de colon porcine (colită) produse B. pilosicoli. 

Dozaj: 5-10 mg tiamulin hydrogen fumarate/ kg greutate corporală administrat zilnic timp de 7-10 zile consecutive. Dozajul va fi obținut în mod normal printr-un nivel de includere de 100-200 ppm de tiamulin hydrogen fumarate în furajele finite, cu condiția de a nu fi afectat consumul de furaj.

- Cantitatea de THF (mg/kg) pe formulă premix ..... 800

-Cantitatea de formula premix pe tona de furaje.....0,125 – 0,25 Kg

Prevenirea dizenteriei porcine produsă de B. hyodysenteriae

Dozaj: 2 mg tiamulin hydrogen fumarate/kg greutate vie. Dozajul va fi obținut în mod normal printr-un nivel de includere de 40  ppm de tiamulin hydrogen fumarate în furajele finite, cu condiția de a nu fi afectat consumul de furaj, timp de 2-4 săptămani.

-Cantitatea de THF (mg/g) pe formula premix...800

-Cantitatea de formula premix pe tona de furaj ...0,05 kg

  • Tratarea enteritei proliferative porcine (ileită) produse de Lawsonia intracellularis.

Dozaj: 7,5 mg de THF /kg greutate corporală administrat zilnic timp de 10-14 zile consecutive. Dozajul va fi obținut în mod normal printr-un nivel de includere de 150  ppm de tiamulin hydrogen fumarate în furajele finite, cu condiția de a nu fi afectat consumul de furaj.

-Cantitatea de THF (mg/g) pe formula premix...800

- Cantitatea de formula premix pe tona de furaj...0.188 kg

  •  Tratarea pneumoniei enzootice produsă de M. hyopneumoniae.

Dozaj: 5-10 mg THF/kg greutate corporală administrat zilnic timp de 7-10 zile consecutive. Dozajul va fi obținut în mod normal printr-un nivel de includere de 100-200  ppm de tiamulin hydrogen fumarate în furajele finite, cu condiția de a nu fi afectat consumul de furaj.

Infecțiile secundare cu microorganisme cum ar fi Pasteurella multocida și Actinobacillus pleuropneumoniae pot complica pneumonia enzootică și va fi necesar o medicație specifică.

- Cantitatea de THF (mg/g) pe formula premix ... 800

- Cantitatea de formula premix pe tona de furaj ... 0.125-0,25 kg

Pui (pui de carne, puicuțe de înlocuire, găini ouătoare și de prăsilă):

  • Tratarea și prevenirea bolii respiratorii cronice (BRC) produsă de Mycoplasma gallisepticum și a aerosaculitei și sinovitei infecțioase produsă de M. synoviae.

Dozaj: Tratare și prevenire: 25 mg THF /kg greutate corporală administrat zilnic timp de 3-5 zile consecutive. Acesta este obținut în mod normal printr-un nivel de includere de 250-500 ppm de THF în furajele finite, cu condiția de a nu fi afectat consumul de hrană. Nivelele ridicate de includere sunt necesare în majoritatea cazurilor pentru a evita subdozarea. La păsările cu creștere rapidă, de exemplu puii de carne în primele 2-4 săptămani de viată, pot fi suficiente nivelele joase de includere.

- Cantitatea de THF (mg/g) pe formula premix ... 800

- Cantitatea de formula premix pe tona de furaj ... 0,313-0,625 kg 

Curci (pui tineri, curci de reproducție)

Tratarea și prevenirea sinuzitei infecțioase și a aerosaculitei produse de M. gallisepticum și M synoviae sau meleagridis și apoi ca susținere a  startegiei de prevenire pentru reducerea semnelor clinice și mortalitătii din cauze respiratorii în efectiv, unde infecția în ovum este de așteptat deoarece boala există la generația parentală. Strategia de prevenire trebuie să includă măsuri pentru eliminarea infecției la generația parentală. 

SUPRADOZARE: Porci: Doze orale unice de 100 mg / kg greutate corporală la porci au cauzat tahipnee și disconfort abdominal. La 150 mg/kg greutate corporală nu s-au remarcat efecte SNC, cu excepția sedării. La 55 mg/Kg greutate corporală administrat timp de 14 zile, a apărut o salivație temporară și o ușoară iritație gastrică. Nu a fost stabilită o doză minimă letală la porci.

 Păsări de curte: LD50 pentru puii de găină este 1290 mg/kg, iar pentru curci 840 mg/kg greutate corporală.

 Semnele clinice ale toxicității acute la puii de găină sunt vocalizarea, crampele clonice, și poziția culcată lateral sau dorsală, salivare și ptoză.

 Dacă apar semne de intoxicație, opriți imediat administrarea furajelor medicamentate , înlocuiți-le cu furaje proaspete nemedicamentate și aplicați tratament simptomatic, de susținere.

TIMP DE AȘTEPTARE:

  • Porci prevenire (la 2 mg /kg greutate corporală) carne și organe: 1 zi
  • Tratament (la 5-10 mg/kg greutate corporală) carne și organe: 6 zile
  • Pui carne și organe: 1 zi, ouă 0 zile
  • Curci: carne și organe 4 zile

CONDIȚII DEPOZITARE: A se păstra la temperaturi sub 25. A se păstra în loc uscat protejat de lumină.

Prospect

Cont

Meniu

Share