Analizoare de hematologie in-house

DVM László Dáné 12.01.2022

Hemoleucograma împreună cu analiza biochimică a sângelui și analiza urinei fac parte din Baza Minimă de Date. Sunt analize inseparabile prin care medicul veterinar poate obține o evaluare obiectivă privind starea de sănătate a pacientului.

Hemoleucograma nu oferă un diagnostic precis sau țintit, în schimb este una dintre cele mai sensibile metode de screening pentru identificarea pacienților care suferă de o anumită afecțiune. Acest aspect este extrem de important în cazul acelor pacienți care din punct de vedere clinic sunt sănătoși. Totodată, hemoleucograma oferă informații extrem de valoroase de orientare pentru efectuarea investigațiilor de precizie, monitorizarea terapiei și evoluția procesului patologic.

Hemoleucograma obținută prin determinare automată cu un analizor in-house este cea mai simplă și rentabilă metodă de determinare, rezultatul se obține în doar câteva minute chiar în timpul consultului medical, aducând multe avantaje și beneficii actului medical.

În ceea ce privește interpretarea hemoleucogramei, pentru luarea deciziilor corespunzătoare, medicul veterinar trebuie să formuleze o serie de întrebări la care răspunsul se obține pe baza unui algoritm construit din dot-plot/histograma analizoarelor in-house (reprezentarea vizuală a modului în care analizorul a identificat celulele), valorile numerice și examinarea frotiului (acolo unde este cazul).

Întrebările unui medic veterinar clinician în fața unui pacient cu hemoleucograma efectuată sunt următoarele:   

Eritrograma:

1. Masa eritrocitară are valori crescute (policitemie), scăzute (anemie) sau valori normale?

2. Dacă valorile sunt crescute, policitemia este relativă sau absolută?

3. Dacă policitemia este absolută, este primară sau secundară?

4. Dacă masa eritrocitară este scăzută, anemia este regenerativă sau non-regenerativă ?

5. Dacă anemia este regenerativă, apare în urma pierderii de sânge sau în urma hemolizei?

6. Dacă anemia este non-regenerativă se poate determina etiologia fără examinarea măduvei osoase?   

Leucograma:

1. Poate fi suspicionat un proces inflamator?

2. Putem suspiciona un efect de glucocorticoid (efect de stres) ?

3. Poate fi suspicionat un efect de adrenalină (efect de agitație)?

4. Putem suspiciona o reacție de hipersensibilitate?

5. Se poate suspiciona necroză tisulară si fagocitoză?

6. Dacă procesul inflamator este confirmat poate fi clasificat mai departe în hiperacut, acut sau cronic?

7. Sunt prezente semnele unei toxemii?

Trombograma

  1.          Nr. de plachete este normal, crescut (trombocitoză) sau scăzut (trombocitopenie)?
  2.          Trombocitoza este primară sau reactivă?
  3.          În caz de trombocitopenie se poate determina factorul etiologic?

Ca răspunsurile la aceste întrebări să fie cât mai corecte, iar pe baza interpretării hemoleucogramei medicul veterinar să poată lua decizii medicale importante, analizorul trebuie să dea dovadă că a reușit să identifice precis fiecare grupă de celule și nu există confuzii în diferențierea leucocitelor sau în diferențierea eritrocitelor de trombocite. În caz de identificări eronate (care se văd cât se poate de clar pe histogramă) medicul veterinar nu mai poate avea încredere în rezultatul numeric obținut și va fi nevoie de numărătoare manuală pe frotiu.   

Valoarea rezultatului numeric pentru luarea unor decizii medicale depinde de precizia cu care celulele au fost identificate. Validarea rezultatului numeric se realizează prin analiza histogramei/dot-plot. Modul în care celulele sunt identificate depinde foarte mult de tehnologia și principiul de lucru al analizoarelor in-house.  

Analizoarele pe impedanță identifică celulele strict în funcție de dimensiunea celulei. Probabilitatea ca să apară o confuzie pe linia leucocitară (în special la câini) este foarte mare la aceste analizoare. În cazul pisicilor, specie la care în mod fiziologic avem plachete foarte mari și eritrocite foarte mici, cele două elemente figurate sunt frecvent confundate. Ori de câte ori în urma verificării histogramei observăm imprecizie în identificarea celulelor, rezultatul numeric devine invalid pentru decizii medicale.

Analizoarele pe laser, mai ales cele construite pe sistem laser HD precum Procyte One, identifică celulele sanguine cu o foarte mare precizie pe baza dimensiunii, structurii nucleului și granularității citoplasmatice. Vizualizarea grafică a celulelor prin dot-plot oferă extra informații importante pentru deciziile medicale care urmează a fi luate. Totodată, sistemul de laser HD, pe lângă un rezultat 5diff  precis, determină cât se poate de corect numărul absolut al reticulocitelor, parametru crucial pentru clasificarea anemiilor.

Analizorul Procyte DX, care în momentul de față este cel mai performant analizor in-house existent are la bază o tehnică care combină impedanța, tehnologia laser și fluorescența. Precizia cu care celulele sanguine sunt identificate este foarte mare, iar tehnologia laser împreună cu fluorescența, permite identificarea și numărătoarea reticulocitelor, determinarea hemoglobinei din reticulocite, identificare eritrocitelor nucleate, identificarea neutrofilelor în bandă și prezența celulelor sanguine cu morfologie anormală. Reprezentarea vizuală a celulelor prin sistemul dot-plot oferă extra informații cruciale pentru diagnostic, terapie și monitorizare. Totodată, acest analizor permite și efectuarea unor investigații utilizând lichidul toracic, abdominal sau a lichidul sinovial. Rezultatele se obțin în doar 2 minute.

Conectivitatea și vizualizarea bazei de date din cloud cu acces de pe calculator, telefon sau tabletă direct prin aplicație sunt de asemenea caracteristici importante care oferă multe avantaje și beneficii unui clinician. Posibilitatea de a compara rezultatele aceluiași pacient și afișarea grafică a dinamicii în timp a parametrilor, permite o evaluare mai precisă a pacientului, o monitorizare mai corectă a procesului patologic și a terapiei, permite individualizarea intervalului de referință și nu în ultimul rând asigură transmiterea informațiilor și comunicarea cu proprietarul să devină mult mai simplă și mai avantajoasă.     

Alte criterii extrem de importante de care trebuie să ținem cont pe lângă cele enumerate mai sus este tehnica de lucru și de întreținere a analizorului. Munca în laboratorul clinic veterinar devine mult mai eficientă prin efectuarea hemoleucogramei doar cu o singură apăsare de buton, posibilitatea de a folosi mai multe tipuri de tuburi de recoltare,  obținerea rezultatului în câteva minute, recalibrarea periodică automată cu o suspensie standard de referință, stocarea și schimbarera kit-urilor de reagenți într-un mod cât mai simplu si facil, smart service gratuit (serviciu de verificare, diagnosticare și service online de la distanță) și nu în ultimul rând prin posibilitatea de a încheia o asigurare, care în caz de defecțiune iremediabilă să garanteze înlocuirea analizorului cu unul nou în cel mai scurt timp posibil.                          

SHARE

Meniu