Intervale de referință. Noi perspective în abordarea pacienților

DVM László Dáné 22.07.2020

Abordarea modernă a pacientului presupune individualizarea intervalelor de referință, în special pentru biochimie, hematolologie și analiza urinei, la fiecare pacient în parte.  

        Intervalul de referință reprezintă un instrument care ne arată probabilitatea din punct de vedere statistic ca un anumit individ să prezinte o afecțiune, atunci când valorile parametrilor determinați se găsesc în limitele acestui interval. Din punct de vedere statistic, există o probabilitate mai mare ca pacienții care prezintă valori în afara intervalului de referință să sufere de o anumită afecțiune. Datele ne sugerează faptul că rezultatul obținut nu este o valoare normală pentru un individ sănătos, influențând astfel în mod direct deciziile medicale luate.

          Metoda standard pentru determinarea intervalului de referință se realizează prin măsurarea parametrilor la cel puțin 120 de indivizi sănătoși, aleși în baza unor criterii diferite de departajare (vârstă, sex, rasă, areal geografic, gestație, lactație, tratamente etc.), iar în urma prelucrării statistice a datelor, se elimină 2,5% din limita superioară și 2,5% din limita inferioară.

După eliminarea deviației standard de 2,5% din ambele capete, putem observa intervalul de referință, reprezentat de un procent de 95%.

          Având în vedere că nu toate laboratoarele folosesc același tip de aparatură, reagenți, tehnică de lucru etc., valorile de referință pot fi diferite. Din aceste considerent este important să nu interpretăm rezultatul obținut folosind un alt interval de referință, în afară de cel indicat de analizorul pe care s-a prelucrat proba.

          Intervalul de referință = un interval de probabilitate din punct de vedere statistic

→ un pacient cu valori în intervalul de referință nu este în mod obligatoriu sănătos   

→ un pacient cu valori în afara intervalului de referință nu este în mod obligatoriu bolnav     

          Ca imaginea obținută cu privire la parametrii hematologici si biochimici ai unui pacient să fie cât mai corectă și ca probabilitatea prin care se vor încadra valorile obținute la normal sau anormal să fie cât mai mare, se recomandă personalizarea intervalelor de referință pentru fiecare pacient în parte.

          Acest lucru se poate realiza prin efectuarea a cel puțin 3-4 determinări la fiecare individ sănătos după ce atinge vârsta de adult. Valorile înregistrate vor reprezenta intervalul de referință la care ne vom raporta când animalul se prezintă cu semne de boală. De asemenea, analizele medicale anuale vor contribui la creșterea acurateței intervalului de referință al pacientului.

          Personalizarea intervalului de referință presupune:

  1. Existența unei baze de date în format electronic care să păstreze toate determinările obținute în urma analizelor pentru fiecare pacient în parte (biochimie, hematologie, analiza urinei, gaze și electroliți → toate pe o singură platformă, asigurând astfel o coroborare mai ușoară a datelor).

  2. Acces ușor și simplu la datele numerice, chiar și de pe telefon sau tabletă.

  3. Afișarea grafică a parametrilor pentru o vizualizare mai simplă a evoluției.

       

   

SHARE

Meniu